ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ಸೊಬಗಿನ ಸಿರಿ

ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹರಿಯುವ, ಉಕ್ಕುವ ನದಿಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಸೇರುವ ಧಾವಂತವಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಗೆಲ್ಲುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನದಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ …

ಬನ್ನಿ ವೃಕ್ಷದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಾನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಬನ್ನಿ (ಶಮಿ) ವೃಕ್ಷದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರ ಇದ್ದರೂ …